LES COMPETÈNCIES, UN REPTE NOU (I)

 Fa una setmana que ja estic a l’escola, he conegut als companys nouvinguts. Gent jove i amb ganes de fer una bona feina. Malauradament son interins i algun substitut, això ja sabeu que significa, començar de nou i intentar consolidar un equip, malgrat que sigui per un curs. Evidentment aquest fet dificulta la implantació d’un model pedagògic i senten que des de l’equip directiu es prioritzi la cultura de l’organització, amb les seves pautes, criteris i normes.

La LOE ens porta ha treballar per competències, això és important i l’escola ha d’endegar un procés de reflexió i adequació al nou model educatiu, per això avui escric sobre la competència “d’Aprendre a Aprendre”.

Hi ha professors, no tant sols de la meva escola, que creuen que aquesta competència, els nostres alumnes l’assoliran fen que aprenguin ha estudiar, ha treballar amb equip, i sobre tot que es sentit motivats pel seu aprenentatge, en part això es cert, però cal fer un pas més i aquest consisteix en que nosaltres em de treballar en :

la planificació i avaluació a l’aula

les normes de funcionament de l’aula i del centre i la seva aplicació

les estratègies d’ensenyament i aprenentatge i

  • la planificació i avaluació a l’aula

Com sabem l’organització del treball a l’aula forma part de la nostra competència com a mestres, això sempre ho hem fet, i sabem que hi ha moltes maneres d’aconseguir una bona gestió, en funció del nostre estil d’ensenyar i educar, però no n’hi ha prou en transmetre continguts i omplir de feina als nostres alumnes, hem de tenir clar quina és la nostra intenció educativa i això un ho hem de fer generant a la classe un ambient formatiu per millorar l’actitud de l’alumnat per aprendre, per això hem de preparar i planificar, amb rigor, el treball a l’aula, considerant la seva diversitat i els seus interessos. Hem d’utilitzar i gestionar el temps i els recursos de manera eficaç i sobre tot nosaltres hem de reflexionar sobre la nostra practica educativa o sia avaluar la nostra tasca com ha docents i introduir-ne millores. D’aquesta manera la bona gestió d’aula estarà orientada a millorar la capacitat dels nostres alumnes per aprendre a aprendre.

  • Les normes de funcionament de l’aula i del centre i la seva aplicació

Això que sembla banal per alguns, però es molt important, també es cert que no ha de ser l’únic aspecte ha tenir en compte.

Les normes que en principi haurien de ser poques i clares, han d’orientar-nos en la convivència a l’aula i al centre, ja que aquestes han de promocionar actituds justes, crítiques i democràtiques. Si hi han normes les hem d’aplicar, no pot ser que hi hagin mestres que no les compleixin, ja que les normes tenen una finalitat educativa i contribueixen a la formació cívica de l’alumnat. Per això hem de reflexionar de com i de quina manera es fan les coses.

  • Les estratègies d’ensenyament i aprenentatge

La LOE i el decret el Decret 142/2007 del currículum d’educació primària en el seu apartat sobre les competències bàsiques, ens diu que la finalitat de la competència d’aprendre a aprendre és que els nostres alumnes siguin cada cop més autònoms en relació al seu aprenentatge, o sia, han d’aprendre per ells mateixos. Hi ha companys i companyes, que fan un gran somriure ple de poca credibilitat vers aquesta competència, i també hi han pares i mares que diuen, “i ara que faran els mestres? si els nostres fills ha d’aprendre tot sols”. O bé no han entès res o algú els ha donat una explicació mal intencionada. D’entrada els nostres alumnes han d’estar motivats i han d’adquirir la cultura de l’esforç i això depèn de la manera de com nosaltres els docents gestionem les activitats a l’aula i les relacions interpersonals que en ella es generen. Nosaltres hem de crear situacions d’aprenentatge motivadores, interessants i vinculades a la realitat del nostre entorn, per tant, tot un seguit d’activitats que han de ser viscudes pels nostres alumnes com ha reptes que han de superar per mitja de l’esforç. Això implica que l’alumnat aprofiti el seu potencial, tingui autoestima d’ell mateix i no abandoni si té un fracàs, han d’aprendre a gestionar els seus errors, sota la nostra tutoria, per això hem de convertir l’aula en una comunitat d’aprenentatge en què es construeix coneixement amb la col·laboració de tothom. Això ho aconseguirem amb una adequada gestió de l’aula i la bona disposició del professorat per desenvolupar l’autonomia dels nostres alumnes davant el seu aprenentatge.

 Dejar un comentario

Tu deberías estar Logueado para postear un comentario.