REFLEXIONS ABANS DE L’INICI DE CURS (2 )

Aquest dies he parlat amb forces companys, que estan en diferents de l’escoles de la comarca, el factor comú de totes les xerrades ha estat la manca de temps dins l’escola per a la reflexió pedagògica. Això amb preocupa, doncs el dia a dia, amb les tasques de preparar la classe a inici de curs, les reunions de cicle únicament de caire organitzatiu, la preparació de les programacions a nivell general, i les programacions setmanals, les comissions amb les seves reunions, fan que no hi hagi temps de reunir-se per parlar de metodologia, per parlar de les competències bàsiques a assolir els alumnes, etc.

Em deien, que les reunions de coordinació de cicle són el marc adequat, però que moltes vegades, millor dit casi sempre, la burocràcia o la resolució de conflictes entre companys,fa del tot impossible el poder parlar, i que al final tothom fa, el que bonament pot.

Veurem amb el que em trobo, i si haurà alguna manera de canviar les inèrcies i poder introduir elements de prioritat, per introduir la reflexió i el debat pedagògic amb la finalitat de millorar la nostra pràctica docent. Soc conscient que això serà llarg i complicat, però tenim temps a llarg termini, i tampoc seré obsessiu amb els meus pensaments. Primer de tot adaptar-me al centre i conèixer el companys.

Malgrat tot, ara vull deixar per escrit, alguna de les reflexions fetes aquest estiu.

L’escola en utilitzar llibres text, te mediatitzat el seu projecte curricular, als continguts que presenten les editorials. El llibre de text no és un recurs didàctic més. És tot allò que has d’explicar i fer, almenys aquesta és la sensació que he percebut, en les pocs dies de contacte durant el mes de juny. Si realment es així i voldria equivocar-me, estaré totalment mediatitzat, l’únic que em quedarà és com gestionar la classe per ha poder assolir el que em marqui la direcció de l’escola. Veurem que passa!!!.

Be anem a la reflexió més important. Tot preparant les programacions de Llengua i Matemàtiques, seguin el que diuen les editorials, em ballava pel cap les següents qüestions.

Les activitats proposades en el llibre de text són activitats pensades en l’assoliment de les competències? No ho tinc gens clar.

Doncs crec que quan ens plantegem activitats, hauríem de reflexionar i preguntar-nos si les activitat pensades impliquen…

estimular la curiositat i la creativitat dels nois i noies. És una activitat que espot desenvolupar de diferents maneres?
Són activitats pensades per aplicar coneixements adquirits i el seu plantejament ens permet fer nous aprenentatges
són activitats que tenen com objectiu respondre una pregunta?
Hem de crear activitats que relacionin coneixements diversos?
Són activitats per utilitzar materials que es puguin manipular?

De la formulació de les activitats, dependrà la gestió dels coneixements i de les competències bàsiques, i per tant incideixen en la gestió de l’aula.

Així haurem de pensar i preguntar-nos, si tota la seqüència d’activitats porten a…
fomentar la iniciativa de l’alumnat?
Intervenim a partir de preguntes adequades per presentar els continguts més que amb explicacions?
Prioritzem el treball individual, o plantegem l’aprenentatge col·laboratiu on treballem per parelles o en grups que ens portarà a parlar, argumentat, convèncer, consensuar, etc, les decisions preses en la resolució de les activitat o de problemes plantejats.
Raonem sobre l’activitat feta i farem justificar als nostres alumnes els resultats?
Treballem la comunicació i la llengua per utilitzar el llenguatge més acurat, ja sigui coneixement del medi social i natural, matemàtiques, en fi totes les àres.

L’adquisició de les competències bàsiques per part dels nostres alumnes, no l’aconseguirem, si no reflexionem sobre la riquesa de les CB en les activitats. No N’hi ha prou,en que aquestes estiguin reflectides en les nostres programacions, hem de fer un pas mes. Un gran esforç més. Doncs no es suficient el plantejar-nos Que ensenyem? Quan i com ensenyem? Per a què, quan i com avaluem? Em de platejar-nos……
Per a què ensenyem? O sia com treballem les competències bàsiques, quin objectius ens em platejat, quina és la nostra intenció educativa, en el gran ofici que és fer de mestre.Dejar un comentario

Tu deberías estar Logueado para postear un comentario.