L’U DE SETEMBRE S’ACOSTA

Queden 17 dies per començar de nou, personalment el repte es prou important. Més o menys conec el tarannà de l’escola, però encara són moltes les que en desconec.

L’escola enguany rebrà molts companys nous, tots ells aniran a primària. Els especialistes de música, educació i el segon educació física també seran nous. Davant d’aquest fet em pregunto si l’escola tindrà elaborat un Pla d’Acollida pel professorat que s’incorpora per primera vegada a la nostra escola. El meu cas, va ser o és excepcional, la directora em va ensenyar l’escola i presentar els companys, potser n’hi va haver algun que es va escapar, però al final els vaig conèixer i va anar prou bé.

L’adaptació a l’escola no es sempre fàcil ni ràpida, doncs cada escola te la seva personalitat, la seva manera de fer, la seva cultura, o sia que cada escola te la seva manera d’organitzar-se i d’estar en contacte amb el seu entorn, en el meu cas ,el municipi, i, com no l’associació de mares i pares.

La normativa en ser escola pública, determina un marc comú a totes les escoles, però la mateixa normativa esperona a que cada escola tingui la seva pròpia autonomia en la seva gestió i poder així donar la millor resposta educativa a les necessitats de la seva comunitat educativa.

Dit tot això, que és el que espero jo en tornar a l’escola?
doncs podem dir, que jo també sóc un nouvingut.

Espero l’explicació del Document Intern d’Organització i funcionament de centre.
Calendari i horaris del centre
- jornada intensiva
- festes de lliure disposició
- festes locals
- horaris
Funcionament de l’horari de dedicació exclusiva
- calendari, horari i funcionament de claustres, cicles, comissions
- avaluació interna
- tercer nivell de concreció
Reutilització de llibres de text.
Informes: calendari, models segons el cicle i el trimestre, WINPRI, etc.
Entrevistes i reunions amb els pares i mares: periodicitats i normativa
Criteris de finançament del material fungible d’aula.
Normes d’us del material i espais comuns
Normes del Pla d’Emergència
Entrades i sortides de l’edifici escolar: normes, timbres, portes
Normes de comportament als espais exteriors s l’aula.
Normes d’esbarjo: horari pati, torn de vigilància
Sortides, excursions, colònies.
Normes de la sala de professors
Funcionament dels aparells comuns.
AMPA

També espero poder llegir el Projecte educatiu de centre i la programació general de centre. Si tot això es fa, serà un bon inici. Per resoldre el dubte caldrà esperar al dia 1 de setembre



Dejar un comentario

Tu deberías estar Logueado para postear un comentario.